ناگفته های قانون جذب

آیا شما فکر میکنید همه چیز در مورد قانون جذب گفته شده است؟ اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید که با قانون جذب آشنا هستند و سعی میکنند از این قانون در زندگیشان استفاده کنند حتما متوجه این نکته شده اید که در بعضی شرایط قانون جذب نمی تواند خواسته شما را برآورده سازد یا شاید آرزوی شما با کیفیتی که میخواستید شکل نگرفته است. تابحال فکر کرده اید چرا قانون جذب در بعضی شرایط بسی...
ادامه مطلب