کنترل خشم

شاید برای خیلی از افراد کنترل خشم کار خیلی سختی باشد. آنها نمی توانند در شرایط مختلف آرامش خودشان را حفظ کنند و با یک اتفاق خیلی کوچک مثل آتشفشان از درون منفجر میشوند و با عصبانیتشان نه تنها به خود بلکه به دیگران نیز آسیب می رسانند. اما چرا کنترل کردن خشم کار سختی است و چرا زمانی که تصمیم میگیریم بر اعصابمان مسلط باشیم و با هر اتفاقی از کوره در نرویم دقیقا اتفاقاتی رخ میدهد ...
ادامه مطلب